Fritidsodlarna har en serie webinarier som skulle ha ägt rum vid Nordiska Trädgårdar som är inställd. Temat är: ”Gynna pollinatörerer i tätorterna.” Det är ett bra tillfälle för alla som ar beetar professionellt med gröna frågor att ta del av allt som kan göras i den urbana miljön för att gynna pollinering och pollinerande insekter. Göran Wiklund från Bin i  Stan deltar torsdagen 25 mars och kommer att prata om Pollinera Parken, initativet som ska göra Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig zon. Han ska också berätta också om det ökade intresset för företag att profilera sitt hållbarhetsarbete genom att hyra bikupor. Deltar gör också den kände humleforskaren och författaren Dave Goulson.