I december utbildade vi Einar Mattssons utegrupp, dvs de som arbetar med innegårdar och grönytor. De ville lära sig om skötselmetoder som gynnar pollinenerade insekter. De var också intresserad av möjligheten att hyra bikupor. Nu vill de ställa sig bakom initiativet Stockholm Loves Pollinators.