Biologiska Mångfaldens Dag idag. Inom ett antal år kanske omdöpt att heta Biologiska Enfaldens Dag. Det är ett sluttande plan för mångfalden. Kanske 1 miljon arter försvinner genom människans aktiviteter. Naturens intrikata väv trasas sönder. Så säger FN-panelen IPBES.

Kan denna dag bli en påminnelse och göra att vi stannar upp och reflekterar över den rovdrift på naturen som sker? Det borde vi i varje fall göra. Men det krävs mer än reflektion. En total tankevända. Från att betrakta naturen som någonting därute, allt utom människan. Till att inse att naturen inte är där ute. Den är här hemma. Vi är naturen likafullt som svävarflugan på bilden….