Stockholm har beslutat i kommunfullmäktige om en Handlingsplan för biologisk mångfald. Den är väldigt ambitiös på så vis att biologisk mångfald ska beaktas vid olika byggnads- och exploateringsprojekt. Vidare att ekologisk kompensation ska finnas för projekt där mångfalden får stå tillbaka. Den som vill ta del av lanseringen kan lyssna på miljöborgarrådet Katarina Luhr och en panel av experter här.