Så här på hösten samlas mycket löv i trädgårdar. Om ni krattar upp löven, var inte alltför noggrann, maskarna kommer att äta upp de löv som ligger kvar till våren. Kompostera löven eller samla ihop dem i en hög och låt dem ligga till våren. Bränn dem inte. När man krattar kommer det att följa med insekter, larveroch ägg som får en övervintringsplats i lövhögen. När de kommer fram i vår berikar de den biologiska mångfalden. Det kommer till exempel att vara en plats för humlor, fjärilar och andra pollinerare att gräva ner sig. Och när insekterna kläcks blir också en del föda för fåglar.