Det man inte vet kan man inte åtgärda.

Pollinerarna trängs tillbaka. Detsamma sker med den biologiska växtmångfalden. En del forskare anser att detta är lika allvarligt som klimatförändringen. Det här vill vi skapa medvetenhet och kunskap omkring.

Det går bra att kontakta oss för att boka in föredrag, utbildningar eller seminarier. Det vi brukar ta upp är begreppet ekosystemtjänster, värdet av pollinering, insektsdöden, vikten av biologisk mångfald, grön infrastruktur och pollinerare i urban miljö. Och framför allt ger vi tips och råd vad man kan göra i den egna verksamheten.

Vi kan också erbjuda riktade seminarier till företag för att strategiskt analysera företagets beroende av ekosystemtjänster och alla andra tjänster som naturen tillhandahåller. Sådana analyser beskriver båda vilka risker det finns med verksamheten och också vilka affärsmöjligheter som finns genom att stödja ekosystemtjänster och efterlikna naturen.  Vi går också igenom företagets relation till FNs globala utvecklingsmål. En sådan här analys  kommer att stärka företagets hållbarhetsarbete.

Vi kan också hålla seminarier om hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplanering i samband med nybyggnation eller renovering av fastigheter. Eller hur midjor och barriärer i landskapetkan undvikas eller åtgärdas.

Det gör att både insekter och människor i området trivs bättre.

Är du intresserad av en utbildning om bin och ekosystemtjänster, hör av dig till bzz@binistan.nu