Pollinerarvänliga grönytor

Vi har noterat att många som har ansvaret för gröna ytor antingen det är parker, innergårdar, rabatter eller trädgårdar hat bristande  kunskap om pollinerarnas behov.

Vi erbjuder oss att med hjälp av våra experter designa och forma sådana områden.

Är ni intresserade att diskutera var vi kan göra för att ni ska hjälpa pollinerare och de hjälpa er med pollinering, kontakta bzz@binistan.nu