Vi vill att Stockholm och andra städer ska ha en strategi för att hjälpa och gynna pollinerande insekter.  Och att många samlas under parollen Stockholm Loves pollinators