Den 21 mars kl 15.30 håller Göran Wiklund en presentation på engelska om hur beroende vi är av den pollineringstjänst som insekter utför och de hot de är utsatta för. Det kommer också att bli många tips vad man själv kav göra för att hjälpa dem. Det kommer också att bli en inblick i den förunderliga och mystiska värld man möter när man lyfter på locket till en bikupa.

Platsen för presentationen är Brittiska ambassadens residens.