Många vill samma sak som vi
När det gäller att göra Nationalstadsparker till en pollinerarvänlig zon finns det många som delar vår ambition.

Brittiska ambassaden som kommit att bli en entusiastisk samarbetspartner som också engagerar andra ambassader att hänga på, Kungliga Djurgårdsförvaltningen som svarar för skötsel av stora delar av parken, Royal Djurgården med ett 40-tal verksamheter och besöksnäringar som medlemmar, Förbundet för Ekoparken som samlar olika medlemsföreningar som vill ta tillvarata och bevara parken. Vetenskapens Hus som utbildar skolungdomar i biologisk mångfald. Norrmalms Stadsdelsförvaltning, som tagit till sig principen om pollinerarvänlig markskötsel.

Vi känner också starkt stöd från Stockholm Miljöförvaltning, liksom från Naturskyddsföreningen, som driver projektet Rädda bina.

Plantagen, som ger råd i sina butiker om pollinervänliga växter, vill också medverka till att göra  Nationalstadsparken till ett område där pollinerande insekter trivs.

Se flera samarbetspartners som också vill att Nationalstadsparken ska bli pollinerarvänlig.

Vi bygger också upp ett nätverk av aktörer, eller Pollinaktörer som vi kallar dem, för alla som vill medverka tal att göra hela Stockholm pollinerarvänligt.

När det gäller uthyrning av bikupor samarbetar vi med vår branschkollega Biman AB, som svarar för skötseln av de bikupor som vi hyr ut. Vi vill att bin ska få fler matställen och bostäder i stadsmiljön. På det viset ökar vi samspelet mellan människa och natur, det som kallas ekosystemtjänster. Men vi värnar om alla pollinerande insekter. Många arter är hotade och då måste åtgärder sättas in för att hjälpa dem.

Projektteam
Nicole Reid, Ulrika  Flodin Furås och Göran Wiklund, Bin i Stan, Håkan Emilsson och Maria Cosnier, konsulter, U&We, Nick Howe, English Church in Stockholm,  Märtha Angert Lilliestråle och Jenny Rosen, Förbundet för Ekoparken, Ann Franzén, Vetenskapens Hus,