Bli pollinaktör

Att vara aktör är att göra, handla, verkställa, få att hända, delta… Det är aktörer vi vill nå. Personer och verksamheter som kan gå från ord till handling, som är lösningsorienterade… Att vara pollinaktör – det framgår kanske av ordet vad det är? En aktör som insett vikten av att vi måste värna de pollinerande insekterna och också vill göra något aktivt.

Alla verksamheter inom Nationalstadsparken och runt omkring inbjuds att bli pollinaktörer i projektet Nationalstadsparken – ett  område med biologisk mångfald  där pollinerare trivs och ökar i antal.

När många går samman och blir pollinaktörer kommer det att hända saker….

Inbjudan till nätverket Pollinaktör

För att bli med ett nätverket behöver man ta ställning att genomföra ett antal åtgärder. Sju stycken närmare bestämt.

7 steg att ta

 • Plantera pollinerarvänliga växter
 • Lämna områden som får växa vilt
 • Klipp inte gräset så ofta
 • Ingen giftanvändning
 • Sätt upp insektshotell, hyr bikupa
 • Låt död ved ligga kvar
 • Ha bar mark för jordboende insekter

Dessa steg är kanske inte relevanta för alla verksamheter, till exempel att man inte har någon gräsmatta. Då kan det finnas något annat man kan göra och berätta om.

Läs mer om de 7 stegen på svenska eller engelska

Erbjudande
De som gör ett åtagande att medverka i projektet erbjuds:

 • Användning av vår logga
 • Hjälp att designa och plantera pollinerarvänligt
 • Presentation på vår hemsida
 • Era åtgärder visas på kartbild
 • Skötselguide
 • Tips på pollinerarvänliga blommor
 • Ytterligare en möjlighet att profilera ert hållbarhetsarbete

Kontakta oss för mer information och anmälan. bzz@binistan.nu

Följ oss på Facebook

Tältstallet första Pollinaktören

Tältstallet är ett privat stall med tio boxar som ligger på Ryttarstadion.


Vi vill verka hållbart tillsammans med våra hästar. Vårt viktigaste bidrag är att hästarnas gödsel återförs till åkern. Samma åker där vårt hö odlas. Vi tömmer gödslet samtidigt som vi får hö, för att hålla nere transporter. Våra paddockar mockas dagligen för att undvika att det läcker ut i diken.

Tältstallet skriver under de 7 punkterna för att bli Pollenaktör

Vi planterar blommor och örter som pollinerande insekter tycker om. Vid vår fikaplats har vi bland annat salvia, mynta, oregano. I en rabatt har vi en klätterros, pioner, kärleksört och vindruvor. När vi tog ner en död sälg i somras lade vi ut veden runt om stallet för att skapa livsrum till skalbaggar och andra insekter. På ena stallväggen har vi ett insektshotell. Gräset klipper vi aldrig. Ibland använder vi lie för att slå ner nässlor när de blir för höga. Bekämpningsmedel använder vi aldrig. När hästarna går runt stallet trampas lite av gräset upp och förhoppningsvis kanske någon humla vill boa i jorden.

Om någon i nätverket vill ha hästgödsel till planteringar, så är ni varmt välkomna att höra av er och komma och hämta.