För att samspelet med naturen ska fungera behöver en trädgård vara rik i den meningen att den har variation och är till för många. Fåglar, fjärilar, fladdermöss, humlor, bin ska kunna få näring och foder.  Och de behöver också boplatser och någonstans att krypa in  när det blir vinter.

En rik trädgård är något man medvetet skapar. När man lär sig mer om samspelet som pågår framför ens ögon blir trädgården inte bara vacker utan också meningsfull.

7 enkla tips hur du kan göra

Ladda ned pdf på spanska, svenska eller engelska

1. Plantera fler blommor, buskar och träd
Att hjälpa bina  genom att plantera ut en rik flora gynnar alla djur som hör hemma i trädgårdsmiljön. Det kan alla göra. Läs här vilka växter som gynnar de pollinerande insekterna.  Tänk på att de behöver näring allt från tidig vår till sen höst. De första blommorna som bina besöker är krokus, vårlök och scilla. Hassel och sälg ger också tidig påfyllning av foder. Senare är maskrosor, vitklöver bigodis. Spara därför ut en yta när du klipper gräset på villatomten. Då brukar klöverblommor visa sig och de gillar bina. Alla fruktträd får hjälp med pollineringen. Om du odlar kryddväxter  kommer bina att hitta dem, särskilt gurkört och lavendel, men också oregano och timjan. När det är dags för hallonen och björnbären att blomma blir bina glada. Senare på sommaren är astrar både vackra och nektarrika. Lindarna besöks av bin och humlor. Man brukar höra ett dovt surr av tusentals insekter när man står under en lind i slutet av juli.

DSCN0410

Foto: Amanda Haworth

Många växter samarbetar med insekter och djur för att frön ska spridas och för att blommor ska befruktas.Pollen fastnar på insekterna och när de besöker andra blommor skraps pollen av. På det viset sker fruktsättning och genetisk variation . Speciellt fruktträd och bärbuskar är beroende av att humlor och bin finns. De medverkar till rikare skördar

När du köper frön och växter, fråga i butiken vilka växter som tjänar våra vänner pollinatörerna.

2. Låt det växa vilt
Lämna ytor där det får växa som naturen vill. Nässlor, tistlar och maskrosor är viktiga för olika pollinerare och fjärilslarver.  Låt platser som igen sköter vara ifred. Det uppskattar insekterna.

Det går också att hjälpa till på andra sätt. Sätt ut humlehotell. Sådana kan du göra själv. Eller fågelholkar och fladdermusholkar. Hjälp humlor och vilda bin att övervintra genom löv- och rishögar.

3. Klipp inte så ofta. Klipp inte lågt
Ur insekternas synpunkt är gräsmattor som ser ut som en golfgreen inte alls värdefulla. Det kanske därför räcker att klippa gräset varannan gång mot vad du brukar göra? Då kommer en del lågväxande blommor att hinna utvecklas. Och ställ klipphöjden lite högre så att vitklöver, maskrosor och brunört går fria. Det finns en hel flora som skjuter fart om man är mer restriktiv med klippning. Eventuellt kan man göra gångar i gräset där man klipper kort. Lämna gräset i fred under fruktträd. Det har visat sig att det finns det en rik flora under träden gynnas pollinering och fruktsättning.

4. Undvik bekämpningsmedel
Pollinerande insekter påverkas negativt av växt- och insektsgifter. Tama bin tappar orienteringsförmågan och hela samhällen av bin försvagas. Gifter är en av orsakerna till den akuta bidöd som drabbar många länder.

Undvik därför bekämpningsmedel. Var också försiktig med medel mot myror och råttor. Alla dessa medel  kan förflytta sig uppåt i näringskedjan och det gör att man funnit giftmedel i matvaror. Fåglar som lever på insekter far också illa av gifterna. Ska man bekämpa ogräs och skadeinsekter  fundera först över om det verkligen behövs, därefter undersök om det finns andra metoder. Det finns en he, del kunskap om vilka växter som olika skadeinsekter skyr. Ska man spruta föreslår vi att du använder medel som finns naturligt i naturen och som löses upp  efter användning. Men undvik helst all användning under blomningsperioden.

5. Sätt upp insektshotell
Insektshotell kan man köpa i växtbutiker eller enkelt göra själv. Borra hål i vedklabbar eller bunta ihop bambustavar. Det ska finnas olika stora hål, från 5 till 20 mm. Och djupet bör vara minst 15 cm. Det går också att borra upp hål i stubbar.

6. Låt död ved ligga kvar
Många pollinerare finner boplatser innanför bark och i hålrum i träd. Det finns även insekter som behöver död ved. Låt därför grenar och träd ligga kvar på marken. Det kanske ser ovårdat ut, men åtminstone ni vet varför. Detsamma gäller rishögar, låt dem ligga och elda inte förrän till våren.

7. Skydda binas boplatser
De flesta arter av vilda bin gör bon i marken, faktiskt hela 70% och de  övervintrar även i dessa hål. Humlor använder sig ofta av gamla musbon i marken för att ta föda fram nästa generation. Har du områden i trädgården där det finns små hål, stanna en stund kanske du ser en humla komma eller flyga iväg.  Framför allt, lämna dessa ytor ifred. Det går också bra att skrapa av gräsytor för att få barlagda jordytor eller anlägga sandbankar där de kan borra ner sig. Låt det gärna vara i söderläge så att de får det varmt.