Vet du?

En drottning lägger ca 2000 ägg om dagen under sommaren.

I en bikupa kan det finnas upp till 50 000 individer.

En bikupa brukar ge ca 40-50 kg honung om vädret varit gynnsamt.

Bina är specialiserade. Till en början är de inomhus och sköter larver, städar och matar drottningen. Sedan blir de vakter vid öppningen till kupan och till sist blir de flygbin som hämtar in nektar och pollen.

Ett bi lever ungefär 60 dagar under sommaren. Till sist kommer de inte tillbaka till kupan eftersom deras vingar blivit utslitna. Vinterbina lever längre men det beror på att de håller sig stilla och drar ner på ämnesomsättningen.

Bin kan kommunicera med varandra. Genom bidansen kan de tala om i vilken riktning och hur långt bort det finns blommor som är värda att besöka.

Frottning2 UE

Drottningen är märkt för att man lättare ska hitta henne.

Foto Ulrika Engström