I Diplomatstaden i Stockholm ligger Kruthusplan som sköts av Norrmalms Stadsdelsförvaltning. Under försommaren skrapades gräsytan bort och ny jord lades på. Ängsblomfrön spreds ut genom en gemensam aktivitet bland diplomatiska kårens medlemmar och som Bin i Stan och Brittiska ambassaden arrangerade med stöd av Stadsdelsförvaltningen. Nu blommor ängen som bäst och har blivit en plats som alla sorters bin och humlor besöker. Den har blivit en del av den förflyttningsväg för insekter som går från Gärdet till Nobelparken och över till Djurgården.