Kategori: Uncategorized

Första humlan

Lunds universitet vill ha in rapporter om den första humlan du ser. Den är alltid en drottning, eftersom endast drottningen övervintrar. Man vill ha information från allmänheten för att forska om hur klimatförändringen eventuellt gör att, när våren kommer allt tidigare, humlorna får svårt att få tag på mat om vårblommorna redan blommat över när de tittar fram.

 

Mångfald spikad

Stockholm har beslutat i kommunfullmäktige om en Handlingsplan för biologisk mångfald. Den är väldigt ambitiös på så vis att biologisk mångfald ska beaktas vid olika byggnads- och exploateringsprojekt. Vidare att ekologisk kompensation ska finnas för projekt där mångfalden får stå tillbaka. Den som vill ta del av lanseringen kan lyssna på miljöborgarrådet Katarina Luhr och en panel av experter här.

Pollinerarvänlig solenergi

Området mellan solfångarna är en markyta som inte tidigare utnyttjats. Men på flera håll i USA har man börjat utnyttja detta mellanrum för att odla pollinerarvänliga blommor. Ett elegant sätt att öka den biologiska mångfalden samtidigt som man producerar förnybar energi. På det sättet underlättar man för bin och andra insekter att hitta näring.

Att ge markytan både funktionen att ta göra el från solen och låta solen driva fotosyntesen hos blommorna är genialt. När vi börja sätta ett pris på värdet av biologisk mångfald och pollinering finns det även ett ekonomiskt incitament med denna lösning. Man kan till och med hävda att solenergin härigenom blir billigare.

Viktig dag idag

Biologiska Mångfaldens Dag idag. Inom ett antal år kanske omdöpt att heta Biologiska Enfaldens Dag. Det är ett sluttande plan för mångfalden. Kanske 1 miljon arter försvinner genom människans aktiviteter. Naturens intrikata väv trasas sönder. Så säger FN-panelen IPBES.

Kan denna dag bli en påminnelse och göra att vi stannar upp och reflekterar över den rovdrift på naturen som sker? Det borde vi i varje fall göra. Men det krävs mer än reflektion. En total tankevända. Från att betrakta naturen som någonting därute, allt utom människan. Till att inse att naturen inte är där ute. Den är här hemma. Vi är naturen likafullt som svävarflugan på bilden….

Vila gräsklipparen

Nu börjar gräset växa och många trädgårdsentusiaster vill dra igång gräsklipparen. Men vänta ett tag, låt gräset växa för det är uppblandat med maskrosor, tusensköna och andra blommor som ger näring till våra olika bin. Och när det inte går att vänta längre, ställ klipphöjden högt så klarar sig många småblommor.

Betr maskrosor; det finns de som försöker utrota dem. De är helt utsiktslöst. Deras frön sprids för vinden och det går inte att stoppa….

Kan biet bli ett bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel är oerhört ineffektiva. Bara 2-3 % har verkan, resten rinner ut i vattendrag och lagras i marken. BBC rapporterar om forskning som går ut på att naturen själv medverkar vid bekämpning.  Idén går ut på att bin som flyger från blomma till blomma kan förses med svampsporer som, när de sprids vid blombesöken, fungerar som penicillin och tar kål på sjukdomsalstrande organismer. Om det blir verklighet medverkar biet till att pollinera växter men också bekämpar sjukdomar som drabbar växterna. Vinna-vinna. Men då måste denna målinriktade bekämpning utan spill också vara ofarlig för bina. Så att det inte visar sig samtidigt tillföra ytterligare en komponent som ökar bidöden.

Höstgöra

Så här på hösten samlas mycket löv i trädgårdar. Om ni krattar upp löven, var inte alltför noggrann, maskarna kommer att äta upp de löv som ligger kvar till våren. Kompostera löven eller samla ihop dem i en hög och låt dem ligga till våren. Bränn dem inte. När man krattar kommer det att följa med insekter, larveroch ägg som får en övervintringsplats i lövhögen. När de kommer fram i vår berikar de den biologiska mångfalden. Det kommer till exempel att vara en plats för humlor, fjärilar och andra pollinerare att gräva ner sig. Och när insekterna kläcks blir också en del föda för fåglar.

Bin eller drönare?

I en artikel i DN tar David Jonstad upp frågan varför vi alltid försöker lösa problem med teknik och innovationer i stället för att ställa till rätta det som var fel från början. Ett exempel som berörs är varför vi försöker ersätta pollinerare med små flygande maskiner som ska surra omkring i äppelträden och utföra pollinering. Det verkar rimligare att satsa på biologisk mångfald, ta bort gifter och gynna de insekter som utför den fantastiska ekosystemtjänster  pollinering – alldeles gratis.

Första bikupan på plats

IMG_0291

Nu har den första bikupan kommit på plats. Den står på Färgargården och det är Econova och Weibulls som är värd för den. Snart kommer ytterligare en bikupa att ställas dit. Invigningen skedde i samband med Trädgårdsdagen 21 maj. Bikupan är målad faluröd och smälter väl in i omgivningen. Runt Färgargården finns mycket blommor och växter som bina kommer att besöka för att samla nektar och pollen. Det betyder att inte bara Färgargården utan också alla grönområden inom 2 kilometers radie kommer att dra fördel av den ekosystemtjänst i form av pollinering som bina utför.

IMG_0300

Både stora och små var intresserade att titta in i kupan för att se vad bina har för sig.

© 2021 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑