Kategori: Pollinerande insekter (sida 1 av 4)

Hotet mot pollinerare

Färsk forskning visar att hotet mot pollinerare är större än man trott. Man har tidigare tittat på de olika hoten insekterna är utsatta för var för sig . Men nu menar forskarna att man måste utvärdera den samlade hotbilden. Och då ser det illa ut.

Så det gäller att många ligger i och tänker på att denna viktiga ekosystemtjänst som pollinerarna ger oss  är livsvikig. 75% av vår föda är pollinerad!  Skapa tankställen på balkonger, uteplatser, i trädgårdar. Gerillaplantera genom att så blomfrön på stadens mark. Bin och humlor behöver nektar långt in på hösten.

https://tidningensyre.se/2021/23-augusti-2021/

Rondell med biologisk mångfald

Nu ska den stora rondellen på Valhallavägen intill Gärdet få blommor. Den ska bli en äng med olika vilda  kulturväxter. Det är nu fjärde året som en äng sås i anslutning till Biologiska Mångfaldsdagen och det görs i samarbete med Stockholm stad, Diplomatiska Föreningen och Stockholm Loves Pollinators, ett gräsrotsinitiativ som U&We/Bin i Stan varit med att starta. Av naturliga skäl fick vi  begränsa antalet deltagare. De som medverkade var stadens två miljöborgarråd Katarina Luhr och Jonnas Naddebo,  brittiska, franska och tyska ambassadörerna och Andrea Hedin och Magnus Björkman från Norrmalm-Östermalms Stadsdelsförvaltning. Flera tal hölls, en informationsskylt avtäcktes och alla som var med fick en mugg med fröer att sprida ut på en tilldelad kvadratmeter. I talen betonades alla vikten av att skydda den biologiska mångfalden och att hjälpa pollinerande insekter. Alla önskade komma nästa år och så en ny äng.

Efter att gruppen med  diplomater avslutat att så på ena halvan av rondellen kom ungdomsföretaget BeeAware för att så andra halvan. Det är tre gymnasieungdomar som drivit ett företag under ett år med syfte att skapa habitat för pollinerare. Henrik Waldenström från  WWF och Förbundet för Ekoparken gav en presentation av Nationalstadsparken som rondellen gränsar till och betonade hur viktigt det är att skydda parkens olika ekosystem.

 

Bin blir covidspanare

Holländska forskare har tränat honungsbin att känna lukten av covid. De har fått sockervatten som belöning om de sticker ut sin långa tunga när de känner lukten. Forskarna menar att eftersom bin finns överallt det kan vara en fördelaktig metod speciellt i länder där man inte kan ha testutrustning för covid i stor skala.

Dock är frågan om inte bin i första hand ska användas till det som de också är bra på, nämligen att omvandla nektar från blommor till honung.

RoundUp försvinner

Nu har det äntligen hänt. Kemikalieinspektionen stoppar användningen av glyfosat som är ett bekämpningsmedel som skadar bin  och humlor. Det vanligaste varumärket är RoundUp. Från och med hösten får det inte säljas för användning i trädgårdar och för annat privat bruk. En senkommen men efterlängtad seger för bina! Men även för oss människor eftersom det visat sig att medlet hamnar i det vi äter och dricker genom att det vandrar upp genom näringskedjorna.

Gymnasieungdomar hjälper bina

Ungdomsföretaget BeeAware drivs av tre ungdomar vid Viktor Rydbergsgymnasiet. De vill återskapa biologisk mångfald och habitat för pollinerare. Deras affärsidé är att så ängsmark och sälja. Den äng som ska sås är  den tråkiga gräsrondellen vid slutet av Valhallavägen (vid SVT). Det görs i maj för att uppmärksamma Biologiska Mångfaldsdagen. Så i sommar kommer den att blomma i många olika färger.

Den som vill hjälpa Bee Aware med deras viktiga mission kan investera i en eller flera kvadratmeter äng. 60 kr/kvadratmeter kostar det.

Blommande vägslänter

Naturskyddsföreningen följer upp sitt arbete att stödja vilda pollinerare genom att ta sig  an alla vägslänter som kan bli ängar, 100 mil blomsterängar tänker man sig resultatet ska bli.  Så här vill man att det ska göras:

  • Vänta med att slå till efter mitten av augusti
  • Övergödda vägkanter med högt gräs ska slås tidigt och  gräset tas bort, så att det blir en mager miljö – det gynnar ängsblommorna
  • Ta bort invasiva arter, till exempel lupiner
  • Täck inte vägslänter med krossgrus, det gynnar inte bina
  • Vårda sandig vägslänter i söderläge där kommer bina att bygga bo

Man har tagit fram en folder som ger mer information.

 

Komposterbar ansiktsmask med fröer

En konstnär i Holland har skapat en komposterbar ansiktsmask som samtidigt innehåller blomfröer. En strålande kreativ kombination. Även banden som görs av ull kan komposteras.  Den ska kombineras med en certifierad ansiktsmask, så den kanske ännu inte har en marknad i Sverige. Men som konstnären säger: den har samma skyddsförmåga som andra privata masker, som många använder.

Blommor och humlor

När det är ont om blommande blommor har forskare kunnat se att humlor biter i blommornas blad. På det sätter påskyndas blomningen, ibland flera veckor. När forskarna skar i blommorna  uteblev effekten. Man vet inte vad som händer, men tror det kan ha att göra med humlans saliv. Kanske detta är ett exempel på en evolutionärt utveckling där både parter vinner?

Äng på Ladugårdsgärde

Härligt med solsken i morse. Fint väder för att så en äng. Det är vad en skara med Franska och Tyska ambassadörerna och borgarråden Katarina Luhr och Jonas Naddebo gjorde. På ena bilden syns deavtäcka skylten som berättar om ängen. På den andra bilden står alla beredda med en mugg med fröer för att så sin lilla yta  som avgränsas med snören. Antalet deltagare begränsades så vi inte kom för nära varandra.
Bakom arrangemanget stod förutom nämna ambassader, Stockholm Stad, nätverket Stockholm Loves Pollinators och Association for Diplomats in Stockholm.
Ängen planteras för att påminna oss om Biologiska Mångfaldsdagen och det tragiska faktum att människan håller på att föröda naturen.

Betalt för att planera äng

I delstaten Minnesota betalar man privata husägare för att de  i stället för att ha gräsmatta skapar näringskällor för pollinerande insekter i sin trädgård. Bland annat rekommenderas man att så vitklöver och andra vilda blommor. Ersättning betalas beroende på om man har sitt hus i en zon där humlor och bin är mycket hotade. Sedan faller ersättningen om hotet bedöms vara lägre.

En strålande idé. Tar man förlusten av biologisk mångfald på allvar och inser man att hotet mot pollinerande insekter är något som man måste göra något åt. Ja, då måste det få kosta. En idé som vi måste ta upp med Stockholm Stad!

« Äldre inlägg

© 2022 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑