Kategori: Insekter

Belysning dödar insekter

The Guardian rapporter att forskare konstaterat att vid sidan av ensidigt jordbruk, kemikalier, klimatförändring och förlust av habitat så finns det ytterligare en faktor som orsakar insektsdöden. Det är all belysning nattetid som gatulampor, och även strålkastare på bilar. Nattflyn som dras till ljus blir fast i lampans sken. Forskarna konstaterade att i deras studier en tredjedel av dessa var döda på morgonen. Andra blir lätta att upptäcka för exempelvis spindlar, fladdermöss, grodor och paddor. Vidare tycks belysning göra att vissa insekter blir osäkra på vad som natt och dag. vilket kan störa exempelvis fortplantning eller gör att de inte söker mat när de normalt borde göra det.  En del insekter sänder ut ljusningar för att hitta en partner. Artificiellt ljusstör ut sådana signaler.

I artikel sägs att av de miljontals insektsarter som finns är hälften nattaktiva. Forskarna menar att denna dödsorsak är påverkbar. Det går att minska på belysning, släcka eller skärma av ljus. Själv noterar  jag att många sommarstugeägare lämnar utebelysningen på nattetid för att tjuvar ska avskräckas. Det kanske är dags att tänka om!

Insekter fortsätter försvinna

Banksy

I en färsk rapport konstaterar forskare att tidigare rapporter om att insekter försvinner bekräftas och att det faktiskt ser riktigt illa ut. Bara under den senaste 10-årsperioden har situationen förvärrats. Mätningar som gjorts i Tyskland i öppna landskapstyper som ängsmark konstaterar forskarna att minskningar ligger på hela 78%och är speciellt stora nära jordbruktsmark.  Av 3000 insektsarter fann man att för 2700 sker kraftiga minskningar. Även om en del insektsarter tjänar på att konkurrensutrymmet ökar är forskarna ändå oroliga för att alla insekter kan vara borta inom en 10 årsperiod, om nedgången inte bryts. Man kopplar minskningen till användning av kemikalier, intensiva jordbruksmetoder och till klimatkrisen. Deras råd är att förändra rådande landanvändningsmetoder och insekternas habitatförutsättningar.

Forskningsresultaten understryker vikten av det arbete U&We/Bin i Stan medverkar i för att göra Natioalstadsparken till en pollinerarvänlig zon. Nu gäller det att jobba på ännu hårdare!

Insekterna försvinner snabbt

 

Död humla

Skrämmande rapporter konstaterar att insekter i hela världen försvinner i snabb takt. Minskningen är 2,5procent under de senaste 25-30 åren. Fortsätter den takten blir det inte många kvar. Forskare har sammanställt olika forskningsresultat och kommit fram till att utrotningen går snabbare än för djur och växter. Väldigt lite är känt om alla miljoner olika insektsarter och vilken roll de har i de ekologiska systemen och i näringskedjorna, men att det förrycker den ekologiska balansen är det ingen tvekan om. För människans del utgör detta en stor risk för matförsörjningen. Orsaken till utrotningen har att göra med storskaliga odlingsmetoder, klimatförändringen och användningen av kemikalier.

Den här skräckrapporten kommer efter att Kemikalieinspektionen nyligen beslutat att ge dispens till sockerbetsodlare att få använda utsäde som betas med neonikotinoider under perioden februari till juni 2019. Det sammanfaller med  den tid under vilken  pollinerande insekter vaknar till liv. Ämnet som förbjudits inom EU har bevisats vara en av orsakerna till att pollinerare dör. Betodlarna åberopar nödläge för att få dispens. Att det är nödläge för insekterna är tydligen mindre viktigt.

Kemikalieinspektionen har fått upp tempot. Under förra året godkände man 69 nya bekämpningspreparat vilket är en ökning med 44 procent mot året innan. Det glädjer LRF som varit kritiska till att handläggningstiderna varit för långa.

Blommor mot skadeinsekter

Tester som görs på jordbruksmark i England går ut på att plantera långa stråk av blommor med 6 m bredd och 100 m mellan raderna. Det tar upp 2% av den brukbara ytan. Man räknar med är att blommorna ska dra till sig olika insekter som livnär sig på de insekter som angriper grödan. Ytterst kan vinsten bli att bekämpningsmedel inte behöver användas, rapporterar the Guardian.

Insekter på vindrutan

I en ledare i Dagens Industri omnämns ett fenomen som forskare observerat. Nämligen att när man kör bil en ljummen sommarkväll det inte fastnar så många insekter på vindrutan som det brukade. Det indikerar att det är fråga om en minskning av antalet insekter.

Detta bekräftas av den tyska rapport som publicerats där man konstaterar att 75  procent av alla insekter försvunnit från ett stort antal naturreservat.

Katastrofal minskning av insekter

Allmänheten engagerades för att räkna insekter i 64 naturreservat i Tyskland. Resultatet visade sig, när man räknade in alla olika sorters insekter,  vara en 75 procent minskning av antalet under en 27-årsperiod.  Forskare har inte kunna fastställa anledningen, vädret kan vara en orsak, men man tror att det sammanhänger med en rad faktorer som ensidigt jordbrukslandskap vilket ger minskad föda och kemiska bekämpningsmedel. Forskare är oroliga och säger att dessa siffror indikerar att detta är ett generellt fenomen och inte begränsat till de studerade områdena i Tyskland.

© 2021 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑