Kategori: Blogg (sida 2 av 12)

Trädgård där pollinerarna trivs

En trädgård med en rik biologisk mångfald och blommande växter hela säsongen, det gillar de pollinerande insekterna. Men det finns många andra kännetecken på en trädgård som är ett pollinerarparadis. Här kan du pricka för hur många poäng din trädgård får.

 

Första humlan

Lunds universitet vill ha in rapporter om den första humlan du ser. Den är alltid en drottning, eftersom endast drottningen övervintrar. Man vill ha information från allmänheten för att forska om hur klimatförändringen eventuellt gör att, när våren kommer allt tidigare, humlorna får svårt att få tag på mat om vårblommorna redan blommat över när de tittar fram.

 

Mera surr i skolan

En digital fortbildning för lärare inom biologisk mångfald och pollinering startar 25 mars . Det är projektet Pollinera Parken  som bjuder in lärare från hela Sverige tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapens Hus. Pollinera Parken är ett initiativ som vill göra Kungl Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig oas.

Fortbildningen riktar sig till lärare inom de lägre årsklasserna och tanken är att deras elever ska bli små ambassadörer för de pollinerande insekterna. Fortbildningen är kostnadsfri.

Bin i Stan/U&We har varit med att designa  innehållet i fortbildningen.

 

Mångfald spikad

Stockholm har beslutat i kommunfullmäktige om en Handlingsplan för biologisk mångfald. Den är väldigt ambitiös på så vis att biologisk mångfald ska beaktas vid olika byggnads- och exploateringsprojekt. Vidare att ekologisk kompensation ska finnas för projekt där mångfalden får stå tillbaka. Den som vill ta del av lanseringen kan lyssna på miljöborgarrådet Katarina Luhr och en panel av experter här.

Julklappar

Saknar du julklappsidéer? Varför inte ge bort fröpåsar med ängsblommor och uppmana mottagaren att ha blommor i balkonglådorna eller att gräva upp en bit av gräsmattan och så en liten äng. Det kommer pollinerarna att gilla!

Sommargågator

I somras gjordes många av Stockholms gator om till så kallade sommargågator för att minska på bilåkandet och låta stockholmarna återerövra gatumiljöerna. Bland annat genom många fler uterestauranger. Gatorna fick vackra blomsterarrangemang. Men tyvärr utnyttjade man inte arrangemangen så att de fungerade för pollinerande insekter.  Det som hade varit en möjlighet att få  fungerande förflyttningskorridorer genom innerstaden utnyttjades inte. En enda sorts blommor som dessutom inte attraherade några bin och humlor. Ett foto från en gatumiljö i Fores, i Skottland visar hur det borde sett ut.Gröna korridorer

Om vi ska främja biologisk mångfald är det nödvändigt att skapa korridorer mellan grönområden, så att växter och djur och inte minst alla insekter som tillhandahåller pollinering kan förflytta sig. Att ha öar, oavsett hur rika de är på mångfald, fungerar inte i det långa loppet om de inte har förbindelse med intilliggande områden. Särskilt inte när förutsättningarna ändras till följd av klimatförändringen. Natursidan.se rapporterar om detta i en forskningsstudie från internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Ett strålande exempel på en sådan korridor kan utformas i stadsmiljön har tagits fram av en medborgargrupp på söder i Stockholm. De föreslår en grön korridor från Götgatan via Mosebacke hela vägen till Hovings Malmgård vid Danvikstull. De kallar förslaget Fogelströms Stråk efter författaren Anders Fogelström som skildrade livet i dessa trakter under senare delen av 1800-talet.

Pollinerarvänlig solenergi

Området mellan solfångarna är en markyta som inte tidigare utnyttjats. Men på flera håll i USA har man börjat utnyttja detta mellanrum för att odla pollinerarvänliga blommor. Ett elegant sätt att öka den biologiska mångfalden samtidigt som man producerar förnybar energi. På det sättet underlättar man för bin och andra insekter att hitta näring.

Att ge markytan både funktionen att ta göra el från solen och låta solen driva fotosyntesen hos blommorna är genialt. När vi börja sätta ett pris på värdet av biologisk mångfald och pollinering finns det även ett ekonomiskt incitament med denna lösning. Man kan till och med hävda att solenergin härigenom blir billigare.

Mångfaldsinstallation vid Moderna Museet

På gårdsplanen utanför museet har den australienska konstnären Linda Tegg skapat en installation i form av biologisk mångfald. Infield, som konstverket heter, är ett samarbete med ArkDes. Installationen består av ett stort antal planteringslådor och runda krukor som står arrangerade som öar och som också placerats på olika höjd. Minst 60 olika sorters blommor. Besökaren får en konkret bild av hur en stenöken kan omvandlas och ges liv. Linda Tegg vill ställa frågan hur vi förhåller oss till vår miljö och hur ”vildare” stadsmiljöer och offentliga rum skulle kunna vara möjlig.

Installationen illustrerar vad tyska forskare har konstaterat: När man anlägger ängar och blomrabatter då dyker pollinerarna upp . De tycks scanna av geografin i sitt näringssök och anläggs matplatser hittar de dit. Det är något hoppingivande i detta. Så när man ersätter kortklippta gräsytor med rabatter och ängar då kommer insekterna.

Installationen pågår till 27 september

Olämpliga växter i trädgården

Foto: Anders Bergren

Artdatabanken ger ut en risklista där man listar växter som kan utgöra ett hot mot inhemska växter genom att dessa blir utkonkurrerade något som  minskar den biologiska mångfalden.

När vi vill gynna pollinerande insekter kan en konflikt uppstå, eftersom en del av riskväxtena också gillas av pollinerarna.

Ett axplock av sådana växter: knölklocka, jätteloka, jättebalsamin, gullregn,  håggmidpel, skunkkalla, påsklilja, rysk blåstjärna (scilla), fetblad,  vresros, parkslide, armeniskt björnbär, gullris, syrén,  spirea och lupin.

Trädgårdsodlare nkan säkert hålla koll på spridningen av det som kallas invasiva arter, men spridningen kan lätt ske till områden utanför den egna trädgården. Artdatabanken pekar på fröspridning genom fåglar och dumpning av trädgårdsavfall.

 

 

 

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2022 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑