Föreningen Östermalm delade vid sitt årsmöte ut ett stipendium till  Bin i Stan. Det kommer väl till användning i vårt arbete med att göra Nationalstadsparken och hela Stockholm till ett område där pollinerande insekter sätts i fokus. Roligt att vi uppmärksammas. Ett stor tack till Föreningen Östermalm!