Forskare vid Lunds universitet vill ha information från allmänheten i hela landet när de första humlorna visar sig. Du kan rapportera in din iakttagelse till Natursidan. De vill bland annat veta om det varmare klimatet gör att humlorna kommer i otakt med vårblommorna just när det är kritiskt för dem att fylla på näringsförråden.