Vid Lappis studentbostäder har nu ett bisamhälle flyttat in. På
bilden syns biskötarna Karolina och Magnus, som kommer från vår samarbetspartner Biman, installera bina, . Det är Stiftelsen Stockholms Studentbostäder som på det här  sättet vill medverka till biologisk mångfald och stöd till pollinerande insekter. Studenterna ska också kunna få en demonstration av bihuset.