I somras gjordes många av Stockholms gator om till så kallade sommargågator för att minska på bilåkandet och låta stockholmarna återerövra gatumiljöerna. Bland annat genom många fler uterestauranger. Gatorna fick vackra blomsterarrangemang. Men tyvärr utnyttjade man inte arrangemangen så att de fungerade för pollinerande insekter.  Det som hade varit en möjlighet att få  fungerande förflyttningskorridorer genom innerstaden utnyttjades inte. En enda sorts blommor som dessutom inte attraherade några bin och humlor. Ett foto från en gatumiljö i Fores, i Skottland visar hur det borde sett ut.