Nu ska den stora rondellen på Valhallavägen intill Gärdet få blommor. Den ska bli en äng med olika vilda  kulturväxter. Det är nu fjärde året som en äng sås i anslutning till Biologiska Mångfaldsdagen och det görs i samarbete med Stockholm stad, Diplomatiska Föreningen och Stockholm Loves Pollinators, ett gräsrotsinitiativ som U&We/Bin i Stan varit med att starta. Av naturliga skäl fick vi  begränsa antalet deltagare. De som medverkade var stadens två miljöborgarråd Katarina Luhr och Jonnas Naddebo,  brittiska, franska och tyska ambassadörerna och Andrea Hedin och Magnus Björkman från Norrmalm-Östermalms Stadsdelsförvaltning. Flera tal hölls, en informationsskylt avtäcktes och alla som var med fick en mugg med fröer att sprida ut på en tilldelad kvadratmeter. I talen betonades alla vikten av att skydda den biologiska mångfalden och att hjälpa pollinerande insekter. Alla önskade komma nästa år och så en ny äng.

Efter att gruppen med  diplomater avslutat att så på ena halvan av rondellen kom ungdomsföretaget BeeAware för att så andra halvan. Det är tre gymnasieungdomar som drivit ett företag under ett år med syfte att skapa habitat för pollinerare. Henrik Waldenström från  WWF och Förbundet för Ekoparken gav en presentation av Nationalstadsparken som rondellen gränsar till och betonade hur viktigt det är att skydda parkens olika ekosystem.