Antag att fler än 30 % av arbetarna i ett företag dör varje år. Skulle det accepteras? Men det är vad som händer med arbetsbina som pollinerar mandelblommorna i Kalifornien. Fler bin dör varje år än summan av all boskap som slaktas och all fisk som fångas i USA enligt en artikel i the Guardian.