På gårdsplanen utanför museet har den australienska konstnären Linda Tegg skapat en installation i form av biologisk mångfald. Infield, som konstverket heter, är ett samarbete med ArkDes. Installationen består av ett stort antal planteringslådor och runda krukor som står arrangerade som öar och som också placerats på olika höjd. Minst 60 olika sorters blommor. Besökaren får en konkret bild av hur en stenöken kan omvandlas och ges liv. Linda Tegg vill ställa frågan hur vi förhåller oss till vår miljö och hur ”vildare” stadsmiljöer och offentliga rum skulle kunna vara möjlig.

Installationen illustrerar vad tyska forskare har konstaterat: När man anlägger ängar och blomrabatter då dyker pollinerarna upp . De tycks scanna av geografin i sitt näringssök och anläggs matplatser hittar de dit. Det är något hoppingivande i detta. Så när man ersätter kortklippta gräsytor med rabatter och ängar då kommer insekterna.

Installationen pågår till 27 september