I Kanada har forskare sett hur bin och humlor klarar en ökad temperatur. Man kunde se att att föreskomsten minskade när temperaturen steg. Slutsatsen är att klimatkrisen utgör ytterligare ett hot mot pollinerarna. Nu blir trädplantering ännu viktigare, eftersom trädkronor gör att marktemperaturen  minskar. Bättre är naturligtvis att hejda den globala temperaturökningen…