Igår höll Bin i Stans Göran Wiklund ett anförande om bin och pollinerare för International Womens’ Club. Det ägde rum vid Brittiska Ambassadens residens och 60-tal medlemmar ur klubben hade kommit. Ett syfte var att samla in pengar för att Bin i Stan ska kunna ställa upp en bikupa vid engelska kyrkan och för att kunna göra en inventering av Djurgården för att ta fram på skötselåtgärder som gör det ändå lättare för pollinerande insekter att trivas och för att föreslå lämpliga uppställningsplatser för bikupor. Denna inventering är ett första steg i visionen om Djurgården som en bivänlig park.

Medlemmar i somrig klädsel

Intresset för binas situation var stark bland de lyssnade medlemmarna och frågorna var många. Särskilt oroade man sig för en framtid som innebär att bin kommer att transporteras runt på stora långtradare för att hjälpa till med pollinering på grund av att de lokala pollinatörerna har försvunnit, något som nu sker i USA.  Eller att som på sina håll i Kina man måste pollinera fruktträden manuellt, eftersom insekterna inte längre finns där för att erbjuda den ekosystemtjänsten.

Lastbil med bisamhällen

 

 

 

 

Manuell pollinering i Kina