Färsk forskning visar att hotet mot pollinerare är större än man trott. Man har tidigare tittat på de olika hoten insekterna är utsatta för var för sig . Men nu menar forskarna att man måste utvärdera den samlade hotbilden. Och då ser det illa ut.

Så det gäller att många ligger i och tänker på att denna viktiga ekosystemtjänst som pollinerarna ger oss  är livsvikig. 75% av vår föda är pollinerad!  Skapa tankställen på balkonger, uteplatser, i trädgårdar. Gerillaplantera genom att så blomfrön på stadens mark. Bin och humlor behöver nektar långt in på hösten.

https://tidningensyre.se/2021/23-augusti-2021/