Lionel Smith, forskare från Reding University, har under flera år arbetat med att skapa gräsfria blomstermattor för att skapa blomprakt och samtidigt  underlätta skötsel. Han kallar dess ytor tapestry lawns vilket på svenska översatts till gobelängmattor.

Lyssna på denna film från BBC där Lionel ger en beskrivning av vad tapestry lawns är.