Ben&Jerry har beslutat att all glass de säljer ska från och med nästa år vara fri från glyfosat. Detta efter att de konstaterat att bekämpningsmedlet spritt sig upp i näringskedjan till deras glassar. Glyfosat finns i smärre mängder i människors urin, bröstmjölk, i bröd, öl och i kvinnliga sanitetsprodukter. Det är med andra ord ett medel som inte försvinner efter användning

Glyfosat finns i bekämpningsmedlet RoundUp. Man kunnat konstatera att det försvagar bin och humlor. Där det sprutas på åkermark är förekomsten av pollinerande insekter mindre. Forskare har också kunnat konstatera att honungsbin mister sin navigeringsförmåga när de utsätts får medlet.