Skövling av naturen hotar att minska jordens förmåga att ge mat, vatten och säkerhet till miljontals människor. Forskare är av den uppfattningen att det är är lika farligt som klimatets förändring, Det framgår av en forskningsrapport frår FN. Speciellt nämns den snabba nedgång i fiskebeståndet i haven runt Asien, minskningen av färskvatten i Amerika och över 40% tillbakagång av landlevande arter i Europa.

Samtidigt som denna rapport publiceras får vi veta att den sista vita noshörningen har dött och att det skett en dramatiskt minskning av fåglarna i Frankrike.

Med minskad växtmångfald minskar också antalet pollinerare, som ju är en central ekosystemtjänst för att vi ska få mat på bordet.