Initativet ’Djurgården loves bees’ som vill göra hela Nationalstadsparken till en bi- och pollinerarvänlig zon har nu en egen Facebooksida. Bin i Stan är en av grundarna.