Alla växter med blommor måste pollineras för att överleva som art. Antingen sker det med hjälp av vinden som för  björk och hassel. Men där är träffsäkerheten låg. Andra har utvecklat förmågan till självpollinering. Men de allra flesta behöver hjälp av insekter. Så är fallet för örter och blommor. Det har uppstått ett intrikat samspel där växten försöker dra till sig pollinerarna genom färg, doft och mat. Nektar tycks inte ha någon annan funktion än att dra till sig insekterna som får energi från sockret. Pollen ger protein och blir också föda till larver. Det vi ser i trädgården är inget annat än en omfattande sexuell aktivitet, där pollen flyttas omkring och ger korsbefruktning.