Tester som görs på jordbruksmark i England går ut på att plantera långa stråk av blommor med 6 m bredd och 100 m mellan raderna. Det tar upp 2% av den brukbara ytan. Man räknar med är att blommorna ska dra till sig olika insekter som livnär sig på de insekter som angriper grödan. Ytterst kan vinsten bli att bekämpningsmedel inte behöver användas, rapporterar the Guardian.