Naturskyddsföreningen följer upp sitt arbete att stödja vilda pollinerare genom att ta sig  an alla vägslänter som kan bli ängar, 100 mil blomsterängar tänker man sig resultatet ska bli.  Så här vill man att det ska göras:

  • Vänta med att slå till efter mitten av augusti
  • Övergödda vägkanter med högt gräs ska slås tidigt och  gräset tas bort, så att det blir en mager miljö – det gynnar ängsblommorna
  • Ta bort invasiva arter, till exempel lupiner
  • Täck inte vägslänter med krossgrus, det gynnar inte bina
  • Vårda sandig vägslänter i söderläge där kommer bina att bygga bo

Man har tagit fram en folder som ger mer information.