Naturskyddsföreningen uppmärksammar att en del av de vanliga importerade varor vi köper har behandlats med sådana bekämpningsmedel som inte är tillåtna i Sverige och som befunnits utgöra hot mot bina. De varor man nämner är citrusfrukter, bananer, ananas, kaffe och kakao. Vill man värna de pollinerarna bör man därför välja ekologiskt för att vara säkra på att de är obehandlade.