22 maj infaller den Biologiska Mångfaldens dag.  Det tänker vi använda som startskott för att gå ut publikt med  initiativet ”Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig park”.  Då kommer vi att samla ihop och berätta om alla åtgärder som görs eller planeras inom parken för att öka artrikedomen och speciellt för att underlätta tillvaron för alla pollinerare.