Ett ramavtal har tecknats med Stockholmshem som innebär att Bin i Stan tillsammans med två andra leverantörer kommer att hyra ut bikupor till olika bostadsområden som Stockholmshem förvaltar. Genom det avtalet kommer antalet biinvånare i staden att öka med många hundra tusen individer.

För mer information , se pressmeddelande