Vad är det som pågår där inne? Färgargården Norrköping

Bli bivärd
Företag, organisationer och bostadsrättsföreningar erbjuds att hyra bikupor. Och bli värdar för bin. Det är ett aktivt beslut att ta ansvar för miljön och den biologiska mångfalden. Det kommer att uppskattas av kunder, medarbetare och medlemmar.  Det kommer också att uppskattas av grannar och alla som bor i närområdet som får hjälp av binas pollineringstjänst. Att bli bivärd är ett konkret sätt att stödja naturens ekosystemtjänster.

Skötsel av bina tar vår samarbetspartner Biman hand om. De har kunniga biodlare som ser till bina och slungar honungen. Bivärden kan ha en egen etikett med sin logga på honungsburken. Honungen kan bivärden sälja eller dela ut till anställda,  kunder eller vänner.

I skötseln ingår svärmningskontroll, att göra avläggare vilket innebär att ta fram ny drottning och nytt samhälle, ersätta drottningen när hon blir för gammal, skörda när honungen är klar, ge vinterfoder och förhindra att bina drabbas av skadedjur eller sjukdomar.

Bikuporna ställs upp på tak, terrasser eller uteplatser. Ibland kan det behövas ett staket runt för att inte störa bina. Vi hjälper naturligtvis till med att anvisa en lämplig plats. Om det behövs  förankras kuporna och förses med lås.

Eftersom bin flyger minst två kilometer från kupan för att söka nektar och pollen betyder det att växtligheten får hjälp med pollinering över en yta av 12 km2.

Bivärdar
Hasselbacken har en bikupa i sin trädgård. Hasselbacken ser bikupan som ett led i sitt hållbarhetsarbete.

Vid Engelska Kyrkan står en bikupa under stora lindar som när de blommar ger mycket nektar och pollen, till bina. Kupan har sponsrats av Denise och Stefan Persson, Eva Swartz Grimaldi,  Salvatore Grimaldi med flera.

Italienska Kulturinstitutet hyr en bikupa. som stpr på deras innegård.

Vid Lilla Manilla har familjen Carl-Johan Bonnier en bikupa i sin trägård. Det finns rikligt med pollinerarväxter i den stora trädgården. Bänken som bikupan står på har utrymme för att ställa upp lådor när biskötaren tittar till bina.

I Norrköping hyr byggföretaget SEFAB en bikupa.  Den står i vacker miljö i Oxelbergsparken, där det finns många näringskällor. På bilden syns kupan väl förankrad i marken för att den ska stå säkert.

Hos familjen Tham som bor intill Djurgårdsbrunns Värdshus finns två bisamhällen som hjälper till att pollinera i trädgården och hela området.

Fortifikationsverket svarar för skötsel av parken vid Karlbergs Slott. Där vill man ha hjälp med pollinering och hyr ett bisamhälle.

Vid Nacka Kyrka efter Gamla Värmdövägen finns en bikupa där bina tar del av den blomsterprakt som finns i omgivningen.

Restaurangen vid Tekniska museet är värd för ett bisamhälle. Det är även restaurnag Oaxen som har ett bisamhääe i sin restaurangträdgård å Södra Djurgården.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäders bisamhälle vid Lappis medverkar att pollinera området runt Stora Skuggan.

Bikupa vid Djurgårdsbrunn

 

Karlbergs slott

 
 
 
 
 

Nacka Kyrka

 

Oxelbergsparken

 
 
 
 
 
 

Italienska Kulturinstitutet

 
 
 
 
 
 

Lilla Manilla

 
 
 
 

 

 

 

Vill du själv  biodla?
Lokala biodlarföreningar brukar under vintern och våren ha kurser för nybörjare och det är det bästa sättet att komma igång. Då kan du också få en mentor att  ringa till när bina inte uppför sig enligt läroboken.

Det finns också bra böcker för nybörjare som underlättar att man kommer igång. Kolla Biodlarnas hemsida.