Pollinerarvänliga grönytor
Vi har noterat att många som har ansvaret för gröna ytor antingen det är parker, innergårdar, rabatter eller trädgårdar saknar kunskap om pollinerarnas behov.

Vi erbjuder oss därför att med hjälp av våra experter designa sådana områden så att det uppstår ett gott samspel mellan växter och insekter. Det som inkluderas i denna tjänst är anläggningsbete som kan handla om att ta bort jord eller tillföra jord och biokol, att designa växtlighet med sådana blommor, buskar och träd som pollinerande insekter dras till. Vi ser också till att det finns blommande växter över hela säsongen som humlor och bin flyger, allt från tidig vår till sen höst.

Att anlägga ängar med vilda blommor som ökar den biologiska mångfalden är också en tjänst vi kan utföra. Vi använder oss av frön från svenska kulturväxter.

Bo och röra sig
För att skapa en rik miljö för vår vänner polinerarna är det också viktigt att se till att inte bara har mat utan också boplatser. Vi ger råd om hur man kan lämna barmark för de insekter som byar i marken, att lämna fallna grenar för de som bor under bark och vi kan sätta upp insektshotell, Kompost och lövhögar är också viktiga inslag för övervintring.

Något man måste hålla i minnet är att insekterna måste kunna förflytta sig. Då behövs regelbundna landningsplatser, gröna stråk och förflyttningskorridorer. Det hjälper vi till att analysera

Bikupor
Att hyra en eller flera bikupor är också ett sätt att få hjälp med pollinering! Kupan sköts av företaget Biman som även skördar honungen i slutet av säsongen. Honungen tillfaller er, men pollineringatjänsten delar ni med er av till alla andra i lokalområdet. Bina flyger minst 2 km så det blir många som blir hjälpta.

Är ni intresserade att diskutera var vi kan göra för att ni ska hjälpa pollinerare och de hjälpa er med pollinering, kontakta bzz@binistan.nu