Många som vill samma sak som vi

Bin i Stan samarbetar med medlemmar från lokala biodlarföreningar som svarar för skötseln av de bikupor som vi hyr ut. Vi vill att bin ska få fler matställen och bostäder i stadsmiljön. På det viset ökar vi samspelet mellan människa och natur, det som kallas ekosystemtjänster. Men vi värnar om alla pollinerande insekter. Många arter är hotade och då måste åtgärder sättas in för att hjälpa dem.

Vi samarbetar med Weibulls som vill att alla ska plantera fröer som pollinerare hämtar nektar och pollen från. På så vis ökar den biologiska mångfalden.

När det gäller att göra Nationalstadsparker till en pollinerarvänlig zon finns det många som delar vår ambition:

Brittiska ambassaden som kommit att bli en entusiastisk samarbetspartner som engagerar andra ambassader att hänga på, Kungliga Djurgårdsförvaltningen som svarar för skötsel av stora delar av parken, Kungliga Djurgårdens Intressenter med ett 50-tal verksamheter som medlemmar, Förbundet för Ekoparken som samlar olika medlemsföreningar som vill ta tillvarata och bevara parken,

Se flera samarbetspartners som också vill att Nationalstadsparker ska bli pollinerarvänlig.