Bin i Stan är ett samarbete mellan U&We och medlemmar från lokala biodlarföreningar som svarar för skötseln av de bikupor som hyrs ut. Vi vill att bin ska få fler matställen och bostäder i stadsmiljön. På det viset ökar vi samspelet mellan människa och natur, det som kallas ekosystemtjänster. Men vi värnar om alla pollinerande insekter. Många arter är hotade och då måste åtgärder sättas in för att hjälpa dem.

Vi samarbetar med Weibulls som vill att alla ska plantera fröer som pollinerar hämtar nektar och pollen från. På så vis ökar den biologiska mångfalden.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Kungliga Djurgårdens Intressenter är partners när det gäller visionen att göra Djurgården i Stockholm till en bivänlig park.

Läs mer om visionen Vision document

Läs mer om U&We på uandwe.se