Många vill samma sak som vi

När det gäller att göra Nationalstadsparker till en pollinerarvänlig zon finns det många som delar vår ambition.

Brittiska ambassaden som kommit att bli en entusiastisk samarbetspartner som också engagerar andra ambassader att hänga på, Kungliga Djurgårdsförvaltningen som svarar för skötsel av stora delar av parken, Royal Djurgården med ett 40-tal verksamheter och besöksnäringar som medlemmar, Förbundet för Ekoparken som samlar olika medlemsföreningar som vill ta tillvarata och bevara parken. Vetenskapens Hus som utbildar skolungdomar i biologisk mångfald. Östermalms Stadsdelsförvaltning, som tagit sig principen om pollinerarvändlig markskötsel.

Se flera samarbetspartners som också vill att Nationalstadsparker ska bli pollinerarvänlig.

Vi bygger också upp ett nätverk av aktörer, eller Pollinaktörer som vi kallar dem, för som alla som vill medverka tal att göra hela Stockholm pollinerarvänligt.

Bin i Stan samarbetar med medlemmar från lokala biodlarföreningar som svarar för skötseln av de bikupor som vi hyr ut. Vi vill att bin ska få fler matställen och bostäder i stadsmiljön. På det viset ökar vi samspelet mellan människa och natur, det som kallas ekosystemtjänster. Men vi värnar om alla pollinerande insekter. Många arter är hotade och då måste åtgärder sättas in för att hjälpa dem.

Projekteam

Sharon Cairns, Jenny Palmer och Graham Padmore, Brittiska Ambassaden, Lars Hellander, Sveriges Biodlares Riksförbund, Nick Howe, Chaplain, English Church in Stockholm, Håkan Emilsson, konsult, U&We, Ulrika  Furås och Göran Wiklund, Bin i Stan, Märtha Angert Lilliestrålde, Förbundet för Ekoparken, Nicole Reid, praktikant