Bin i Stan är ett samarbete mellan U&We och medlemmar från lokala biodlarföreningar som svarar för skötseln. Vi vill att bin ska få fler matställen och bostäder i stadsmiljön. På det viset ökar vi samspelet mellan människa och natur, det som kallas ekosystemtjänster.

U&We är ett ledande konsultföretag inom hållbart företagande. Vi kallar oss Catalyst for Good Business, vilket betyder att vi medverkar till att göra våra kunder blir affärsmässigt framgångsrika genom sitt hållbarhetsarbete.

Vi samarbetar med Weibulls som vill att alla ska plantera fröer som bina hämtar hektar och pollen från. På så vis ökar den biologiska mångfalden och det gillar bina.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Kungliga Djurgårdens Intressenter är partners när det gäller att göra Djurgården i Stockholm till en bivänlig park.

Läs mer om visionen för Djurgården

Läs mer om U&We på uandwe.se