Bin i Stan är ett initiativ från U&We, en ledande hållbarhetsbyrå som i mer än 20 år  bistått företag och organisations att göra goda affärer.

Vår ambition är att vara en ”Catalyst for Good Business”, vilket innebär  att hållbarhet ska driva affärerna. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö, ekosystemtjänster och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi gläds åt att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och motiveras av att vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

Fokus på ekosystemen

Ett område som vi kommit att fokusera på är naturens ekosystemtjänster och hur dessa kan stärkas. Vi medverkar i stadsplanering för att inkludera ekosystemtjänster i stadsmiljöer. Att ge utrymme åt de pollinerande insekterna; bin, humlor och fjärilar blir då en viktig uppgift. Det kan ske genom att sätta upp insektshotell, ställa ut bikupor på lämpliga platser, skapa landningsplatser, så att förflyttning underlättas, och att man planterar på ett medvetet sätt så att biologisk mångfald stärks. Och att det man planterar blir till fröjd för både människor och pollinatörer.