Bin i Stan är ett initiativ från U&We, en ledande hållbarhetsbyrå med mer än 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer.

Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

Ett område som vi kommit att fokusera på är naturens ekosystemtjänster och hur dessa kan stärkas. Vi medverkar i stadsplanering för att inkludera ekosystemtjänster i stadsmiljöer. Att ge utrymme åt de pollinerande insekterna; bin, humlor och fjärilar blir då en viktig aspekt. Det kan ske genom att uppmuntra till att bikupor ställs ut på lämpliga platser och att man planterar på ett medvetet sätt så att biologisk mångfald stärks. Och att det man planterar blir till fröjd för både människor och pollinatörer.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss kan du emaila till bzz@binistan.se

Det går också bra att ringa till: Håkan Emilsson eller Göran Wiklund, 08-346565.

Adress: Bin i Stan c/o U&We, Stora Nygatan 45, 111 27 Stockholm