Bin i Stan är ett initiativ från U&We, en ledande hållbarhetsbyrå som i mer än 20 år  bistått företag och organisations att göra goda affärer.

Vår ambition är att vara en ”Catalyst for Good Business”, vilket innebär  att hållbarhet ska driva affärerna.  Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö, ekosystemtjänster och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi gläds åt att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och motiveras av att vara med och bidra till ett planetnytta. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

Fokus på ekosystemen

Ett område som vi kommit att fokusera på är naturens ekosystemtjänster och hur dessa kan stärkas. Vi arbetar med ekosystemtjänster i stadsmiljöer, grönt byggande, skötsel av parker och grön infrastruktur. Att öka biologisk mångfald och värna  pollinerande insekter i urban miljö blir då en viktig uppgift.