För att samspelet med naturen ska fungera behöver en trädgård vara rik i den meningen att den har variation och är till för många. Fåglar, fjärilar, fladdermöss, humlor, bin ska kunna få näring och foder.  Och de behöver också boplatser och någonstans att krypa in  när det blir vinter.

En rik trädgård är något man medvetet skapar. När man lär sig mer om samspelet som pågår framför ens ögon blir trädgården inte bara vacker utan också meningsfull.

Att hjälpa bina  genom att plantera ut en rik flora gynnar alla djur som hör hemma i trädgårdsmiljön. Det kan alla göra. Läs här vilka växter som gynnar de pollinerande insekterna. Tänk på att de behöver näring allt från tidig vår till sen höst. De första blommorna som bina besöker är krokus, vårlök och scilla. Hassel och sälg ger också tidig påfyllning av foder. Senare är maskrosor, vitklöver bigodis. Spara därför ut en yta när du klipper gräset på villatomten. Då brukar klöverblommor visa sig och de gillar bina. Alla fruktträd får hjälp med pollineringen. Om du odlar kryddväxter  kommer bina att hitta dem, särskilt gurkört och lavendel, men också oregano och timjan. När det är dags för hallonen och björnbären att blomma blir bina glada. Senare på sommaren är astrar både vackra och nektarrika. Lindarna besöks av bin och humlor. Man brukar höra ett dovt surr av tusentals insekter när man står under en lind i slutet av juli.

DSCN0410

Foto: Amanda Haworth

Det går också att hjälpa till på andra sätt. Sätt ut humlehotell. Sådana kan du göra själv. Eller fågelholkar och fladdermusholkar. Hjälp humlor och vilda bin att övervintra genom löv- och rishögar.

Många växter samarbetar med insekter och djur för att frön ska spridas och för att blommor ska befruktas. Pollen fastar på insekterna och när de besöker andra blommor skrapas pollen av. På det viset sker fruktsättning och genetisk variation. Speciellt fruktträd och bärbuskar är beroende av att bin och humlor finns. De medverkar till rikare skördar.

När du köper frön och växter, fråga i butiken vilka växter som tjänar våra vänner pollinatörerna.

Det har visat sig att bin påverkas av olika bekämpningsmedel. De tappar orienteringsförmågan och hela samhällen av bin försvagas. Gifter är en av orsakerna till den akuta bidöd som drabbar många länder. Vi rekommenderar giftfri ogäsbekämpning. Och också att man ändrar synen på vad som är ogräs: Nässlor, maskrosor och även kirskål är bimat.