Här kan du läsa mer om bin lever, om odling, ekosystemtjänster och andra dimensioner av projektet.