Intressenter

Visionen om Ekoparken riktar sig till all verksamhet inom parken. Främst alla som har ansvar för mark och skötsel. Men också företag, restauranger, muséer, universitet/skolor, koloniföreningar, privata trädgårdar, växtbutiker, balkonginnehavare och alla andra som vill värna biologisk mångfald och skydda parken. Alla dessa kan bli aktörer genom att fråga sig på vilket sätt just de kan bidra till att förverkliga visionen. Alla kan göra något.

 

Initiativtagare och samarbeten

En lång rad verksamheter och föreningar stödjer visionen såsom Association of Diplomats, C/O City, Diplomatic Spouses of Stockholm, Djurgårdens Hembygdsförening, Brittiska Ambassaden, Engelska Kyrkan, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Östermalm, Haga-Brunnsvikens vänner, Kungl Djurgårdens Förvaltning, Kungl Djurgårdens Intressenter, Stockholms Miljöförvaltning, Naturhistoriska Riksmuséet, Scandic Hasselbacken, Stockholms Biodlardistrikt, Sveriges Biodlares Riksförbund, Sveriges Radio/Sveriges Television, Swedish-British Society, Vetenskapens Hus, White Arkitekter, Östermalms stadsdelsförvaltning. Plus många privatpersoner och boende i och runt Nationalstadsparken.

Projekteam

Sharon Cairns, Jenny Palmer och Graham Padmore, Brittiska Ambassaden, Lars Hellander, Sveriges Biodlares Riksförbund, Nick Howe, Chaplain, English Church in Stockholm,  Håkan Emilsson, konsult, U&We, Anna-Karin Kretz, Ulrika Flodin Furås och Göran Wiklund, Bin i Stan,