Så här började det

Det hela startade som många initiativ gör genom att någon kommer med ett förslag. I det här fallet var det en medlem av  Engelska Kyrkans församling som tyckte kyrkan skulle ha en bikupa på kyrkogården. Det gjorde att man börja samtala om bin och deras viktiga roll i naturen. Men det kom inte längre just då. Inte förrän kyrkans präst Nick Howe började prata med Sharon Cairns som är hustru till Brittiska ambassadören. Hon tände på förslaget men ville utvidga det till att gälla hela Nationalstadsparken. Här kom U&We:s projekt Bin i Stan in i bilden. Det projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden och stödja pollinerande insekter i den urbana miljön. Och att rikta in nog mot den unika, stora parken direkt i storstadens omnejd var  mitt i prick.  Och nu växte projektet.

Bikupan i Engelska Kyrkans kyrkogård

I nästa fas vill vi involvera hela Stockholm att ta fram en pollinerastrategi.

En lång rad verksamheter har varit aktiva i dialogen att  ta fram visionen för Nationalstadsparken. Det är Bin i Stan, Brittiska Ambassaden, Engelska Kyrkan, Association of Diplomats, Diplomatic Spouses of Stockholm, Djurgårdens Hembygdsförening,  Förbundet för Ekoparken, Föreningen Östermalm, Haga-Brunnsvikens vänner, Kungl Djurgårdens Förvaltning, Royal Djurgården, Stockholms Miljöförvaltning, Stockholms Biodlardistrikt, Sveriges Biodlares Riksförbund, Swedish-British Society, Vetenskapens Hus, White Arkitekter, Östermalms stadsdelsförvaltning. Plus många privatpersoner och boende i och runt Nationalstadsparken.

Förverkliga visionen

Visionen om Nationalstadsparken riktar sig till alla verksamheter inom parken. Alla som har ansvar för mark och skötsel. Också företag, restauranger, muséer, universitet/skolor, koloniföreningar, privata trädgårdar, växtbutiker, balkonginnehavare och alla andra som vill värna biologisk mångfald och skydda parken. Alla dessa kan bli aktörer genom att fråga sig på vilket sätt de kan bidra till att förverkliga visionen. Alla kan göra något.