I samband med uthyrning erbjuder vi oss att hålla utbildning för företagets medarbetare/kunder. På så vis sprids kunskap och medvetenhet om bin och deras betydelse. Utbildningen täcker också begreppet ekosystemtjänster, värdet av pollinering, bidöd och vikten av biologisk mångfald. Genom utbildningen kommer medarbetare att kunna berätta för kunder och andra varför man hyr bikupor och varför det är viktigt att många engagerar sig i biodling.

Vi kan också erbjuda riktade seminarier för att strategiskt analysera företagets beroende av ekosystemtjänster och alla andra tjänster som naturen tillhandahåller. Sådana analyser beskriver båda vilka risker det finns med verksamheten och också vilka affärsmöjligheter som finns genom att stödja ekosystemtjänster och efterlikna naturen. Det kommer att stärka företagets hållbarhetsarbete.

Vi kan också hålla seminarier om hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplanering i samband med nybyggnation eller renovering. Det gör att både insekter och människor i området trivs bättre.

Är du intresserad av en utbildning om bin och ekosystemtjänster, hör av dig till bzz@binistan.nu