Vad är det som pågår där inne? Färgargården Norrköping

 

Uthyrning

Företag, organisationer,  bostadsrätts-föreningar och enskilda erbjuds att hyra bikupor. Och bli värdar för bin. Det är ett aktivt beslut att stödja ekosystemen och ta ansvar för miljön och den biologiska mångfalden. Det är en åtgärd som kommer att uppskattas av kunder, medarbetare och medlemmar.  Det kommer också att uppskattas av grannar och alla som bor i närområdet som får hjälp av binas pollineringstjänst. Att bli bivärd är ett kreativt och konkret sätt att stödja naturens ekosystemtjänster.

För att skötsel av kuporna ska bli rationell bör man binda sig för att  hyra minst ett bisamhälle under två år .

Visningar av bikuporna och föreläsningar kommer att kunna anordnas.

Kunniga biodlare kommer att ta hand om skötsel och tillsyn av bina. Bivärden och biskötaren delar på den honung som som bina producerar. Den kan man sedan  sälja eller dela ut till anställda,  kunder eller vänner.

Bikuporna ställs upp på tak, terrasser eller gårdar. Ibland kan det behövas ett staket runt för att inte bina ska bli störda. Vi hjälper naturligtvis till med att anvisa en lämplig plats. Viktigt är att de förankras och vi förser dem med lås för att undvika skadegörelse.

Eftersom bin flyger minst två kilometer från kupan för att söka nektar och pollen betyder det att växtligheten får hjälp med pollinering över en yta av 12 km2.

Skötsel

Medlemmar från den lokala biodlareföreningen kommer att ta hand om  kuporna. Varje bivärd får en eller två kunniga biodlare som sköter och underhåller bisamhällena. De kommer också att skörda honungen och tappa upp den på burkar. Vi har en särskild honyngsetikett för Bin i Stan och bivärden kommer att kunna ha en egen etikett med sin logga på burkens lock.

I skötseln ingår att göra svärmningskontroll, göra avläggare vilket innebär att ta fram ny drottning och nytt samhälle, ersätta drottningen när hon blir för gammal, skörda när honungen är klar, ge vinterfoder och förhindra att bina drabbas av skadedjur eller sjukdomar.

Hur man blir bivärd eller biskötare? Kontakta oss för diskussion och offert bzz.@binistan.nu

Bivärdar

Weibulls. Bilden ovan visar bikuporna som finns på Färgargården i Norrköping. Det är Weibulls som är bivärd. Färgargården är en hembygdsgård med gamla byggnader. Bikuporna har fått faluröd färg för att smälta in i omgivningen. Honungen från bina sälj i Färgargårdens kafé.

Scandic Hasselbacken har en bikupa i sin trädgård. Honungen som bina tillverkar tappas upp på små burkar som sedan blir en gåva till hotellgäster. Hasselbacken ser bikupan som ett led i deras hållbarhetsarbete.

Bikupa i Hasselbackens trädgärd

Vid Engelska Kyrkan står en bikupa under stora lindar som när de blommar ger mycket nektar och pollen, till bina. Kupan har sponsrats av Denise och Stefan Persson, Eva Swartz Grimaldi oc Salvatore Grimaldi med flera.

 

Sveriges Radio, SVT, UR hyr en bikupa som står längs Gärdesgatan mitt emot Tyska Ambassaden.  Det framgår av skylten som står intill bikupan att man vill vara med att ta ansvar för den biologiska mångfalden och förstärka Gärdesgatan som flygpassage.

Skylt vid ST/SVT/URs bikupa

Vid Lilla Manilla där familjen Carl-Johan Bonnier har man en bikupa i sin trägård. Det finns rikligt med pollinerarväxter i den stora trädgården. Bänken som bikupan står på har utrymme för att ställa upp lådor när biskötaren tittat till bina.

Bikupa vid Lilla Manilla

Vill du själv  biodla?

Biodlarföreningarna brukar under vintern och våren ha kurser för nybörjare och det är det bästa sättet att komma igång. Då kan du också få en mentor som du kan ringa till när bina inte uppför sig enligt läroboken.

Det finns också bra böcker för nybörjare som underlättar att man kommer igång. Kolla Biodlarnas hemsida.