Företag, organisationer,  bostadsrättsföreningar och enskilda erbjuds att hyra bikupor. Och bli värdar för bin. Det är ett aktivt beslut att stödja ekosystemen och ta ansvar för miljön och den biologiska mångfalden. Det är en åtgärd som kommer att uppskattas av kunder, medarbetare och medlemmar.  Det kommer också att uppskattas av grannar och alla som bor i närområdet som får hjälp av binas pollineringstjänst. Det finns många sätt att ta ansvar för miljön och att bli bivärd är ett kreativt och konkret sätt att stödja naturens ekosystemtjänster.

För att skötsel av kuporna ska bli rationell binder man sig för att på årsbasis hyra minst ett bisamhälle .

Visningar av bikuporna kommer att kunna anordnas.

Kunniga biodlare kommer att ta hand om skötsel och tillsyn av bina. Som bivärd får man en garanterad mängd honung som man kan sälja eller dela ut till anställda,  kunder eller vänner.

Bikuporna ställs upp på tak, terrasser eller gårdar. Ibland kan det behövas ett staket runt för att inte bina ska bli störda. Vi hjälper naturligtvis till med att anvisa en lämplig plats.

Eftersom bin flyger minst två kilometer från kupan för att söka nektar och pollen betyder det att växtligheten får hjälp med pollinering över en yta av 12 km2.

Hur man blir bivärd? Kontakta oss för diskussion och offert bzz.@binistan.nu