Mat och husrum behövs

Kruthusplan i Diplomatstaden

En tjänst vi hjälper till med är att designa parkytor, trädgårdar, gräsmattor, innegårdar, kyrkogårdar, rondeller och gaturabatter,  så att de blir attraktiva för pollinerare. Många blommor är vackra att se på, men det betyder inte att de ger pollen eller nektar till humlor och bin.

Vi utformar grönytor utifrån ett pollinerar-perspektiv. Det handlar om att skapa biologisk mångfald och så och plantera  blommor som ger blomning hela den tid som pollinerarna behöver föda. Pollinerarperspektiv betyder också att skapa boplatser. De flesta arter av pollinerare boar i marken, andra boar i träd och i död ved och dessa aspekter måste därför tillgodoses.

Genom våra trädgårdsexperter kan vi också åta oss anläggningsarbete, dvs gräva, så eller köpa in perenna växter och plantera. En inriktning vi har är att pollinerarvänliga ytor inte ska kosta mer att sköta än tidigare. Snarare mindre. Ängen på bilden var tidigare gräsbevuxen och klipptes regelbundet. Nu behövs ingen klippning längre. Endast att slå ängen i början av hösten.

För en bostadsrättsförening som vill odla på innegården kan vi ge råd om hur man kommer igång. Man kan även få hjälp att bilda odlarförening, lägga upp stadgar och ordningsregler, liksom få hjälp men att att anlägga odlingslotter.

Till bostadsrättsföreningar, företag och koloniföreningar som är intresserad av honungsbin kan vi hyra ut bikupor som sköts av kunniga medlemmar från den lokala biodlarföreningen.

Kruthusplan

I Diplomatstaden i Stockholm ligger Kruthusplan som sköts av Östermalms Stadsdelsförvaltning. Under försommaren skrapades gräsytan bort och ny jord lades på. Ängsblomfrön spreds ut genom en gemensam aktivitet bland diplomatiska kårens medlemmar och som Bin i Stan och Brittiska ambassaden arrangerade med stöd av Stadsdelsförvaltningen. Nu blommor ängen som bäst och har blivit en plats som alla sorters bin och humlor besöker. Den har blivit en del av den förflyttningsväg för insekter som går från Gärdet till Nobelparken och över till Djurgården.

Kruthusplan före sådd

 

 

 

Kontakta oss för en diskussion bzz@binistan.nu