Kategori: Blogg (sida 2 av 11)

Den nödvändiga pollineringen

Alla växter med blommor måste pollineras för att överleva som art. Antingen sker det med hjälp av vinden som för  björk och hassel. Men där är träffsäkerheten låg. Andra har utvecklat förmågan till självpollinering. Men de allra flesta behöver hjälp av insekter. Så är fallet för örter och blommor. Det har uppstått ett intrikat samspel där växten försöker dra till sig pollinerarna genom färg, doft och mat. Nektar tycks inte ha någon annan funktion än att dra till sig insekterna som får energi från sockret. Pollen ger protein och blir också föda till larver. Det vi ser i trädgården är inget annat än en omfattande sexuell aktivitet, där pollen flyttas omkring och ger korsbefruktning.

Äng på Ladugårdsgärde

Härligt med solsken i morse. Fint väder för att så en äng. Det är vad en skara med Franska och Tyska ambassadörerna och borgarråden Katarina Luhr och Jonas Naddebo gjorde. På ena bilden syns deavtäcka skylten som berättar om ängen. På den andra bilden står alla beredda med en mugg med fröer för att så sin lilla yta  som avgränsas med snören. Antalet deltagare begränsades så vi inte kom för nära varandra.
Bakom arrangemanget stod förutom nämna ambassader, Stockholm Stad, nätverket Stockholm Loves Pollinators och Association for Diplomats in Stockholm.
Ängen planteras för att påminna oss om Biologiska Mångfaldsdagen och det tragiska faktum att människan håller på att föröda naturen.

Vila gräsklipparen

Nu börjar gräset växa och många trädgårdsentusiaster vill dra igång gräsklipparen. Men vänta ett tag, låt gräset växa för det är uppblandat med maskrosor, tusensköna och andra blommor som ger näring till våra olika bin. Och när det inte går att vänta längre, ställ klipphöjden högt så klarar sig många småblommor.

Betr maskrosor; det finns de som försöker utrota dem. De är helt utsiktslöst. Deras frön sprids för vinden och det går inte att stoppa….

Studenter får bikupa

Vid Lappis studentbostäder har nu ett bisamhälle flyttat in. På
bilden syns biskötarna Karolina och Magnus, som kommer från vår samarbetspartner Biman, installera bina, . Det är Stiftelsen Stockholms Studentbostäder som på det här  sättet vill medverka till biologisk mångfald och stöd till pollinerande insekter. Studenterna ska också kunna få en demonstration av bihuset.

Klimatkrisen gör att bina blir färre

I Kanada har forskare sett hur bin och humlor klarar en ökad temperatur. Man kunde se att att föreskomsten minskade när temperaturen steg. Slutsatsen är att klimatkrisen utgör ytterligare ett hot mot pollinerarna. Nu blir trädplantering ännu viktigare, eftersom trädkronor gör att marktemperaturen  minskar. Bättre är naturligtvis att hejda den globala temperaturökningen…

Rabatter drar till sig bin

Anlägger man blomsterrabatter kommer de snabbt att locka till sig bin. Det visas i en tysk studie. Forskare studerade ett antal nya rabatter som anlagts i München och fann att inom ett år hade 1/3 av de befintliga biarterna  i staden hittat till  blommorna i rabatterna. De hade alltså snabbt upptäckt de nya näringskällorna. Det är verkligen goda nyheter att åtgärder för att gynna pollinerare ger så snabbt resultat! Men då ska det vara blommor som bina dras till, vilket tyvärr inte är fallet med alla offentliga rabatter.

Betalt för att planera äng

I delstaten Minnesota betalar man privata husägare för att de  i stället för att ha gräsmatta skapar näringskällor för pollinerande insekter i sin trädgård. Bland annat rekommenderas man att så vitklöver och andra vilda blommor. Ersättning betalas beroende på om man har sitt hus i en zon där humlor och bin är mycket hotade. Sedan faller ersättningen om hotet bedöms vara lägre.

En strålande idé. Tar man förlusten av biologisk mångfald på allvar och inser man att hotet mot pollinerande insekter är något som man måste göra något åt. Ja, då måste det få kosta. En idé som vi måste ta upp med Stockholm Stad!

Den vilda trädgården

Dave Goulson senaste bok kommer ut på svenska i mars på Volante förlag. Titeln är Den vilda trädgården: Det rika livet i en lagom tuktad täppa. Dave är professor i biologi och humleforskare.  I boken visar han hur det går att även i en liten trädgård eller på en innergård skapa rik  biologisk mångfald och uppleva att vi är en del av naturen.

Fribygge

Så här vackert kan det bli när bina får bygga som de vill. Gångarna mellan vaxkakorna är smalare än det avstånd som det blir mellan de ramar vi sätter in.

Humlor i halmbalar

En forskningsstudie visar att humlor gärna gör sina bon i halmbalar. Sandra Lindström heter forskaren som undersökte 1265 halmbalar i Skåne och Östergötland och hon  fann humlor i nästan hälften av balarna. Nu har Jordbruksverket gett ut en broschyr som grundar sig på resultaten. I broschyren sägs att gamla halmbalar också har en funktion för smågnagare och andra djur. Hamlbalarna ska ställas två och två med gavlarna mot varandra så att det bildas ett krypin.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2020 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑