Kategori: Blogg (sida 2 av 10)

Klimatkrisen gör att bina blir färre

I Kanada har forskare sett hur bin och humlor klarar en ökad temperatur. Man kunde se att att föreskomsten minskade när temperaturen steg. Slutsatsen är att klimatkrisen utgör ytterligare ett hot mot pollinerarna. Nu blir trädplantering ännu viktigare, eftersom trädkronor gör att marktemperaturen  minskar. Bättre är naturligtvis att hejda den globala temperaturökningen…

Rabatter drar till sig bin

Anlägger man blomsterrabatter kommer de snabbt att locka till sig bin. Det visas i en tysk studie. Forskare studerade ett antal nya rabatter som anlagts i München och fann att inom ett år hade 1/3 av de befintliga biarterna  i staden hittat till  blommorna i rabatterna. De hade alltså snabbt upptäckt de nya näringskällorna. Det är verkligen goda nyheter att åtgärder för att gynna pollinerare ger så snabbt resultat! Men då ska det vara blommor som bina dras till, vilket tyvärr inte är fallet med alla offentliga rabatter.

Betalt för att planera äng

I delstaten Minnesota betalar man privata husägare för att de  i stället för att ha gräsmatta skapar näringskällor för pollinerande insekter i sin trädgård. Bland annat rekommenderas man att så vitklöver och andra vilda blommor. Ersättning betalas beroende på om man har sitt hus i en zon där humlor och bin är mycket hotade. Sedan faller ersättningen om hotet bedöms vara lägre.

En strålande idé. Tar man förlusten av biologisk mångfald på allvar och inser man att hotet mot pollinerande insekter är något som man måste göra något åt. Ja, då måste det få kosta. En idé som vi måste ta upp med Stockholm Stad!

Den vilda trädgården

Dave Goulson senaste bok kommer ut på svenska i mars på Volante förlag. Titeln är Den vilda trädgården: Det rika livet i en lagom tuktad täppa. Dave är professor i biologi och humleforskare.  I boken visar han hur det går att även i en liten trädgård eller på en innergård skapa rik  biologisk mångfald och uppleva att vi är en del av naturen.

Fribygge

Så här vackert kan det bli när bina får bygga som de vill. Gångarna mellan vaxkakorna är smalare än det avstånd som det blir mellan de ramar vi sätter in.

Humlor i halmbalar

En forskningsstudie visar att humlor gärna gör sina bon i halmbalar. Sandra Lindström heter forskaren som undersökte 1265 halmbalar i Skåne och Östergötland och hon  fann humlor i nästan hälften av balarna. Nu har Jordbruksverket gett ut en broschyr som grundar sig på resultaten. I broschyren sägs att gamla halmbalar också har en funktion för smågnagare och andra djur. Hamlbalarna ska ställas två och två med gavlarna mot varandra så att det bildas ett krypin.

Perspektiv på bidöden

Antag att fler än 30 % av arbetarna i ett företag dör varje år. Skulle det accepteras? Men det är vad som händer med arbetsbina som pollinerar mandelblommorna i Kalifornien. Fler bin dör varje år än summan av all boskap som slaktas och all fisk som fångas i USA enligt en artikel i the Guardian.

God Jul från bina


Fortifikationsverkets bikupa i Karlbergsparken lyser vackert röd i vintersolen. Bina samlas i ett sk vinterklot för att hålla värmen. De byter plats för att på så vis turas om att vara ytterst. De reglerar temperaturen så att den är 25° hela tiden inne i klotet. Blir det  kallt äter de mer för att fylla på energi.

70 miljoner till pollinerare

En glädjande nyhet är att regeringen i sin budgetproposition anslår 70 miljoner kronor per år under 2020-2023 för att gynna pollinerande insekter. Det är ett åtgärdspaket som ska gå dels till miljöövervakning och dels stärka anslaget Åtgärder för värdefull natur till Naturvårdsverket för att gynna pollinerande insekter.

Bakom budgetförslaget ligger en överenskommelse mellan regeringen och C och L.

– Omkring en tredjedel av den mat vi äter i världen är beroende av pollinerande insekter. Många av dessa arter klassas idag som hotade i Sverige. I ljuset av detta är det regeringens ansvar att vidta kraftfulla åtgärder. Därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket för pollinerande insekter i budgetpropositionen 2020, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Detta är verkligen glädjande och ett steg på vägen mot en nationell pollinerarstrategi som exempelvis Storbritannien har.

Biologisk mångfald uppgraderas

En ny internationell forskningsstudie visar att biologisk mångfald har betydelse för alla FNs globala utvecklingsmål.

Tidigare har det varit mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, och mål 14 Hav och marina resurser som lyfts fram.

Men nu uppgraderar forskarna vikten av biologisk mångfald och konstaterar att den har betydelse för alla 17 målen, en del direkt och en del indirekt.

Ett exempel på det senare är den stressminskade effekten av att vistas i skog och natur. Du har väl hört talas om skogsbadning? Inom jordbruket framhålls vikten av ekologisk odling, eftersom på ekologiska gårdar artrikedomen är 50 % större än på konventionella.

För vårt projekt Bin i Stan, som handlar om att öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön, visar detta att effekten av vår strävan är ännu viktigare. Det inte bara hjälper pollinerande insekter, utan alla djur, växter och oss människor.

Humlebagge

Samtidigt ska konstateras att överlag minskar den biologiska mångfalden på land genom skogskövling, även de svenska skogbruksmetoderna med kalhuggning, samt ökade jordbruksarealer och utfiskning och döda korallrev till havs. IPBES konstaterade att 1 miljon arter hotas av utrotning.

Det här behöver tränga in vårt medvetande!

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2020 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑