Kategori: Blogg (sida 1 av 8)

70 miljoner till pollinerare

En glädjande nyhet är att regeringen i sin budgetproposition anslår 70 miljoner kronor per år under 2020-2023 för att gynna pollinerande insekter. Det är ett åtgärdspaket som ska gå dels till miljöövervakning och dels stärka anslaget Åtgärder för värdefull natur till Naturvårdsverket för att gynna pollinerande insekter.

Bakom budgetförslaget ligger en överenskommelse mellan regeringen och C och L.

– Omkring en tredjedel av den mat vi äter i världen är beroende av pollinerande insekter. Många av dessa arter klassas idag som hotade i Sverige. I ljuset av detta är det regeringens ansvar att vidta kraftfulla åtgärder. Därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket för pollinerande insekter i budgetpropositionen 2020, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Detta är verkligen glädjande och ett steg på vägen mot en nationell pollinerarstrategi som exempelvis Storbritannien har.

Biologisk mångfald uppgraderas

En ny internationell forskningsstudie visar att biologisk mångfald har betydelse för alla FNs globala utvecklingsmål.

Tidigare har det varit mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, och mål 14 Hav och marina resurser som lyfts fram.

Men nu uppgraderar forskarna vikten av biologisk mångfald och konstaterar att den har betydelse för alla 17 målen, en del direkt och en del indirekt.

Ett exempel på det senare är den stressminskade effekten av att vistas i skog och natur. Du har väl hört talas om skogsbadning? Inom jordbruket framhålls vikten av ekologisk odling, eftersom på ekologiska gårdar artrikedomen är 50 % större än på konventionella.

För vårt projekt Bin i Stan, som handlar om att öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön, visar detta att effekten av vår strävan är ännu viktigare. Det inte bara hjälper pollinerande insekter, utan alla djur, växter och oss människor.

Humlebagge

Samtidigt ska konstateras att överlag minskar den biologiska mångfalden på land genom skogskövling, även de svenska skogbruksmetoderna med kalhuggning, samt ökade jordbruksarealer och utfiskning och döda korallrev till havs. IPBES konstaterade att 1 miljon arter hotas av utrotning.

Det här behöver tränga in vårt medvetande!

Belysning dödar insekter

The Guardian rapporter att forskare konstaterat att vid sidan av ensidigt jordbruk, kemikalier, klimatförändring och förlust av habitat så finns det ytterligare en faktor som orsakar insektsdöden. Det är all belysning nattetid som gatulampor, och även strålkastare på bilar. Nattflyn som dras till ljus blir fast i lampans sken. Forskarna konstaterade att i deras studier en tredjedel av dessa var döda på morgonen. Andra blir lätta att upptäcka för exempelvis spindlar, fladdermöss, grodor och paddor. Vidare tycks belysning göra att vissa insekter blir osäkra på vad som natt och dag. vilket kan störa exempelvis fortplantning eller gör att de inte söker mat när de normalt borde göra det.  En del insekter sänder ut ljusningar för att hitta en partner. Artificiellt ljusstör ut sådana signaler.

I artikel sägs att av de miljontals insektsarter som finns är hälften nattaktiva. Forskarna menar att denna dödsorsak är påverkbar. Det går att minska på belysning, släcka eller skärma av ljus. Själv noterar  jag att många sommarstugeägare lämnar utebelysningen på nattetid för att tjuvar ska avskräckas. Det kanske är dags att tänka om!

Insekter fortsätter försvinna

Banksy

I en färsk rapport konstaterar forskare att tidigare rapporter om att insekter försvinner bekräftas och att det faktiskt ser riktigt illa ut. Bara under den senaste 10-årsperioden har situationen förvärrats. Mätningar som gjorts i Tyskland i öppna landskapstyper som ängsmark konstaterar forskarna att minskningar ligger på hela 78%och är speciellt stora nära jordbruktsmark.  Av 3000 insektsarter fann man att för 2700 sker kraftiga minskningar. Även om en del insektsarter tjänar på att konkurrensutrymmet ökar är forskarna ändå oroliga för att alla insekter kan vara borta inom en 10 årsperiod, om nedgången inte bryts. Man kopplar minskningen till användning av kemikalier, intensiva jordbruksmetoder och till klimatkrisen. Deras råd är att förändra rådande landanvändningsmetoder och insekternas habitatförutsättningar.

Forskningsresultaten understryker vikten av det arbete U&We/Bin i Stan medverkar i för att göra Natioalstadsparken till en pollinerarvänlig zon. Nu gäller det att jobba på ännu hårdare!

Myggplågad

När man sitter ute på sommarkvällarna kan myggorna vara besvärande. Och det är lätt att tillgripa myggspray för att freda sig. Men myggspray är ett bekämpningsmedel som inte bara slår mot myggorna utan medlet sprids och drabbar andra insekter också, till exempel pollinerare. Bättre då att ta på sig långbyxor och långärmad tröja.

 

Vinterförluster

Vinterförluster innebär att bisamhällena dör under vintern. I USA har dessa förluster nått en ny högstanivå, 37,7 % dog senaste vintern.  Att bina dör under denna period har inte i första hand att göra med att de fryser ihjäl, utan det är resultatet av en allmän försvagning. Kyla har de lärt sig hantera under de 60 milj år de funnits, men bekämpningsmedel, varoa och virussjukdomar blir en dödande cocktail.
Nu har USAs jordbruksdepartement beslutat att sluta mäta vinterförlusterna….

Kan biet bli ett bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel är oerhört ineffektiva. Bara 2-3 % har verkan, resten rinner ut i vattendrag och lagras i marken. BBC rapporterar om forskning som går ut på att naturen själv medverkar vid bekämpning.  Idén går ut på att bin som flyger från blomma till blomma kan förses med svampsporer som, när de sprids vid blombesöken, fungerar som penicillin och tar kål på sjukdomsalstrande organismer. Om det blir verklighet medverkar biet till att pollinera växter men också bekämpar sjukdomar som drabbar växterna. Vinna-vinna. Men då måste denna målinriktade bekämpning utan spill också vara ofarlig för bina. Så att det inte visar sig samtidigt tillföra ytterligare en komponent som ökar bidöden.

Hjälp pollinerarna

En film från British Beekeeper Association med tips om hur man kan göra trädgården pollinerarvänlig

Bin håller elefanterna borta

I många afrikanska länder äter elefanterna upp böndernas grödor. Det är inte lätt att stänga ute dessa bjässar. Men man har kommit på att bin kan. Man sätter upp bistaket. Det gör tydligen mycket ont att få stick inne i snabeln. Så elefanterna sticker så fort de hör surret från bin.

 

Roundup tas bort från hyllorna

Växtbutikkedjan Plantagen har tagit bort det omdiskuterade bekämpningsmedlet Roundup från sin butikshyllor. Det innehåller glyfosat som visat sig påverka pollinerare. Honungsbin tappar sin orienteringsförmåga när de utsätts för ämnet, vilket sker vid blombesök.

Nu kan vi hoppas att andra butiker följer med och ersätter Roundup med naturliga medel som bryts ner i naturen.

« Äldre inlägg

© 2020 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑